Aachen Aixplosives — Duisburg Flying Bats

Witten Kaker Lakers — Bielefeld Beavers

Bielefeld Beavers — Aachen Aixplosives

Witten Kaker Lakers — Duisburg Flying Bats

Bielefeld Beavers — Duisburg Flying Bats

Witten Kaker Lakers — Aachen Aixplosives