Aachen Aixplosives — Duisburg Flying Bats

Siegen Pirates — Bielefeld Beavers

Bielefeld Beavers — Duisburg Flying Bats

Siegen Pirates — Aachen Aixplosives

Bielefeld Beavers — Aachen Aixplosives

Siegen Pirates — Duisburg Flying Bats

Duisburg Flying Bats — Münster Roadrunners

Ennepetal Racoons — Düsseldorf Dead Sox

Duisburg Flying Bats — Ennepetal Racoons

Düsseldorf Dead Sox — Münster Roadrunners